Werkwijze

 

Intake

Tijdens deze kennismaking leg ik mijn werkwijze uit en probeer ik een zo helder mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Op welk(e) gebied(en) is hulp gewenst? Wat zijn de specifieke problemen? Welke gegevens zijn al bekend? Dit zijn enkele vragen waar we tijdens dit gesprek antwoord op proberen te krijgen.

Wanneer er besloten wordt om tot een begeleidingstraject over te gaan kunnen we in dit gesprek ook afspraken maken over gegevens uitwisselen met de school, de begeleidingstijd, wel of geen huiswerk etc. 

Dit gesprek is geheel vrijblijvend en zonder kosten. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen.

 

Begeleiding

De begeleiding na schooltijd vindt plaats in Baarn. In overleg met school kan de begeleiding ook plaatsvinden onder schooltijd, dit vindt dan plaats op de school. Dit is mogelijk in Baarn, Soest, Eemnes, Laren, Blaricum, Hilversum en Amersfoort.

Om een duidelijke beeld te krijgen van uw kind worden, uiteraard alleen indien u hiervoor toestemming geeft, de gegevens van de school op gevraagd. Indien nodig vindt er extra onderzoek plaats. De gegevens worden gebruikt voor het opstellen van het handelingsplan. In dit plan worden de werkwijze, de doelen en de vorderingen beschreven. Dit plan is ten aller tijde in te zien door ouders en kan ook met school gedeeld worden.

Tijdens de begeleiding wordt er gebruik gemaakt van verschillende remediërende methodes en computerprogramma's, maar kan er ook gewerkt worden met (huis-)werk van school.

 

Evaluatie

U wordt regelmatig, via de mail, op de hoogte gehouden over de vorderingen van uw kind. Wanneer er een evaluatiegesprek plaats vindt wordt de voortgang, de verwachtingen en het vervolg besproken.