Remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding

Remedial Teaching (herstellend lesgeven), oftewel RT, richt zich op de leerproblemen van het individuele kind, waarbij de oorzaak van het probleem eerst achterhaald en aangepakt.  De RT kan individueel of in kleine groepjes plaats vinden. Een traject begint altijd met een intake-gesprek (met ouder(s)/verzorger(s) en kind) en het opstellen van een handelingsplan voor de komende periode. Samen met het kind worden de doelen voor de komende periode besproken. We werken leerdoelgericht. Wat heeft wil dit kind leren? Wat heeft dit kind nodig om tot leren te komen?  Motiverende Begeleiding is hierin transparant naar ouders en school. In overleg met ouders gaat er wel of geen huiswerk mee. Het huiswerk wordt voor- en nabesproken.

Remedial teaching richt zich op het aanleren van vaardigheden en hoe om te gaan met leerproblemen. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van de methode "Beter bij de les". Kinderen met leerproblemen hebben vaak moeite met het werkgeheugen, plannen en controleren. Dit worden ook wel de executieve functies genoemd. Met de training "Beter bij de les" krijgen kinderen meer inzicht in hun leergedrag, zodat het zichzelf uiteindelijk zo goed mogelijk kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën (aandacht, planning, werkgeheugen en taakgericht gedrag) wordt ook het werkgeheugen getraind. "Beter bij de les" is bedoeld voor basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar.

 

Voor hulp  op het gebied van:

 • Rekenen 
 • Spelling
 • Technisch lezen 
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • dyscalculie 
 • dyslexie
 • Spreekbeurten
 • Werkstukken
 • Boekbesprekingen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Toetstraining (plannen en vraagstelling)
 • Beelddenken (zie pagina over beelddenken)
 • Executieve functies (concentratie, plannen, aandacht, organisatie etc.)
 • Leren leren
 • Zelfvertrouwen vergrote
 • Faalangstreductie
 • Pre-teaching

Voor basisschool, voortgezet onderwijs en MBO.

 

De begeleiding kan zowel na schooltijd als onder schooltijd plaats vinden. De begeleiding na schooltijd vindt plaats bij het kind thuis (Baarn), op mijn locatie (Huizen) of op de BSO (Baarn en Huizen). De begeleiding onder schooltijd kan, in overleg met de school, ook op school plaats vinden. Zo verliest uw kind geen lestijd. Motiverende Begeleiding komt in de volgende plaatsen bij scholen langs:

 • Amersfoort
 • Soest
 • Baarn
 • Hilversum
 • Eemnes
 • Loosdrecht
 • Bussum
 • Laren
 • Huizen
 • Blaricum
 • Naarden
 • Muiderberg
 • Muiden
 • Bunschoten-Spakenburg
 • Hoogland

Staat jullie plaats er niet tussen, maar wil je toch graag begeleiding op school? Neem gerust contact op en dan kijken we naar de mogelijkheden!