voortgezet onderwijs

voortgezet onderwijs · 01. maart 2019
De overgang naar het voortgezet onderwijs binnen Europa In Europa kunnen globaal gezien drie typen onderwijsstelsels worden onderscheiden (Naaijer et al., 2016). · Gedifferentieerd onderwijsstelsel Gekenmerkt door vroege selectie en schoolgestuurde onderwijsroutes. In bijvoorbeeld Nederland wordt met dit systeem gewerkt. · Common core curriculum onderwijsstelsel De leerlingen maken de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, maar alle leerlingen volgen (in ieder geval voor...