voortgezet onderwijs · 01. maart 2019
De overgang naar het voortgezet onderwijs binnen Europa In Europa kunnen globaal gezien drie typen onderwijsstelsels worden onderscheiden (Naaijer et al., 2016). · Gedifferentieerd onderwijsstelsel Gekenmerkt door vroege selectie en schoolgestuurde onderwijsroutes. In bijvoorbeeld Nederland wordt met dit systeem gewerkt. · Common core curriculum onderwijsstelsel De leerlingen maken de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, maar alle leerlingen volgen (in ieder geval voor...
Leesmotivatie · 01. maart 2019
Leesmotivatie De één verslindt boeken, terwijl de ander de motivatie maar niet kan vinden. Hoe kunnen we deze kinderen motiveren om te gaan lezen? Een stukje theorie Leesmotivatie Wigfield en Guthrie (1995) stellen dat nieuwsgierigheid in relatie tot lezen een beslissende factor is in de intrinsieke leesmotivatie. Het gaat hierbij om de wens om meer te leren over een specifiek onderwerp dat iemands interesse wekt. Hierop aansluitend stellen Smits en van Koeven (2014) dat het is beter om de...
Werkwoordspelling · 28. februari 2019
Stam+t, 't kofschip-X, 't sexy fokschaap? Hoe zit het ook al weer? Het spellen van de werkwoorden valt niet altijd mee. Hoe zit het ook alweer? Wanneer komt er een -t achter en wanneer niet? Werkwoorden zijn doe-woorden zoals: lopen, rennen, fietsen, worden en lezen. Om te kunnen weten hoe je het werkwoord schrijft kijken we eerst naar de tijd waarin de zin staat. Om dit te kunnen doen kijken we naar de persoonsvorm. Hoe vind je de persoonsvorm? Je kunt de persoonsvorm op drie manieren vinden....